Jak wyglądała św. Jadwiga?

Rekonstrukcja głowy św. Jadwigi Śląskiej

Minęło już 30 lat odkąd twarz św. Jadwigi wyłoniła się z mroku dziejów. Rekonstrukcję jej głowy rozpoczął na początku 1990 roku zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Krupińskiego. Badania antropologiczne szczątków kostnych dokonano na podstawie czaszki przechowywanej w relikwiarzu w Bazylice w Trzebnicy oraz żuchwy znajdującej się w srebrnej hermie w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Analiza szczątków księżnej odpowiada dokładnie opisom jej życia, np. z „Legendy o św. Jadwidze”. – Zniszczone zęby, duża szczęka mogą być związane z umartwieniami. Wiadomo, że Jadwiga jadła chleb zmieszany z popiołem. Jedzenie twardych pokarmów mogło sprawić, że miała bardzo rozwinięty aparat żucia. Ślady ostrego stanu zapalnego w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego „współgrają” z przekazami o długich modlitwach na zimnej posadzce, chodzeniu na boso nawet zimą.

Efektem końcowym pracy zespołu było stworzenie gipsowego modelu głowy, wykonanego przez prof. dr hab. Zbigniewa Rajchela w 1993 roku. Odtworzona głowa znajduje się obecnie w Muzeum Kultu św. Jadwigi przy sanktuarium trzebnickim.Tekst powstał na podstawie artykułów:

- "Jak wyglądała patronka Dolnego Śląska?"

- Barbara Kwiatkowska - "Św. Jadwiga Śląska – opracowanie antropologiczne i rekonstrukcja głowy" PDF
Model 3D zrekonstruowanej głowy św. Jadwigi Śląskiej

Model 360° zrekonstruowanej głowy św. Jadwigi Śląskiej

Model 360° czaszki po zrekonstruowaniu brakujących części

"Św. Jadwiga Śląska z różańcem benedyktyńskim" - autor Artur Lobus 2020 rok

To niezwykłe dzieło wrocławskiego artysty - Artura Lobusa, inspirowane wyglądem oblicza św. Jadwigi Śląskiej opracowanym na podstawie wyników badań antropologicznych relikwii czaszki Świętej wykonanych w 1995 roku pod kierunkiem Prof. Tadeusza Krupińskiego.

Obraz można obejrzeć w Kawiarni „U św. Jadwigi Śląskiej” prowadzonej przez Siostry Boromeuszki w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy.

Artur Lobus urodził się w Legnicy w 1973 r. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (1993-2000). Niezwykle utalentowany Twórca, którego „Bóg i niezwykła skromność jest wewnętrznym sukcesem”. Św. Jadwiga Śląska zawsze była mu bliska.

Obraz św. Jadwigi Śląskiej z różańcem benedyktyńskim jest darem Krystyny Klamińskiej z rodziną dla Sióstr Boromeuszek w podziękowaniu za modlitwę i 15. letnią współpracę - "Zamawiając obraz Świętej Jadwigi u Mistrza prosiłam, aby był inny od wszystkich znanych obrazów Świętej Księżnej. Na Jego widok zaniemówiłam… cudowne, spokojne oblicze Świętej Jadwigi zatopionej w modlitwie…"

"Św. Jadwiga Śląska z różańcem benedyktyńskim" - autor Artur Lobus, 2020 r.close